Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu

listopad

 • poznaje wyrażenia opisujące pogodę
 • słucha nowych słów i zwrotów w kontekście
  i właściwie na nie reaguje
 • słucha piosenki o pogodzie Let’s Go Out!
  i obrazuje jej treść ruchem
 • rozpoznaje wyrażenia używane przez nauczyciela i wskazuje odpowiednie ilustracje na karcie pracy

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses;

scarf; umbrella.

 • utrwala znajomość słownictwa związanego
  z pogodą i potrafi je powtórzyć
 • słucha nowych słów i zwrotów w kontekście
  i właściwie na nie reaguje
 • śpiewa piosenkę o pogodzie Let’s Go Out!  
  i obrazuje jej treść ruchem
 • słucha historyjki Story 3 i rozumie jej treść
 • rozpoznaje słownictwo używane przez nauczyciela i przykleja odpowiednie naklejki na karcie pracy

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses;

scarf; umbrella.

 • utrwala znajomość słówek i zwrotów związanych z pogodą w zabawach
  z elementami pantomimy, badawczych
  i muzyczno-ruchowych
 • potrafi zaśpiewać piosenkę tematyczną Let’s Go Out!
 • słucha piosenki Story 3 Action Song
  i odgrywa jej treść

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses;

scarf; umbrella; Let’s go out!; Splash!

 • utrwala znajomość słówek i zwrotów związanych z pogodą w zabawach muzyczno-ruchowych z elementami pantomimy, rozwijających koncentrację
 • uczy się śpiewać piosenkę Story3 Action Song i odgrywa jej treść
 • potrafi określić, jakich przedmiotów brakuje na karcie pracy, uwzględniając przedstawione na niej warunki pogodowe

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses;

scarf; umbrella;

Let’s go out!; Splash!

 • potrafi właściwie nazwać ilustracje związane z pogodą
 • utrwala znajomość piosenki aktywizującej Story 3  Action Song i próbuje ją śpiewać
 • potrafi zauważyć i właściwie nazwać elementy związane z pogodą, odróżniając od siebie dwie podobne ilustracje

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses;

scarf; umbrella;

Let’s go out!; Splash!

 • pamięta słówka i zwroty związane z pogodą
 • śpiewa piosenkę tematyczną Let’s Go Out!
 • rozpoznaje ze słuchu wprowadzone słownictwo i potrafi wskazać właściwą ilustrację wśród kilku innych

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses;

scarf; umbrella; Let’s go out!;

It’s a sunny (windy /rainy) day! Splash!;

 • rozpoznaje ze słuchu słownictwo związane
  z pogodą
 • rozumie polecenia nauczyciela oraz instrukcje słyszane w nagraniu,
 • potrafi dopasować dodatki do stroju kukiełki w zależności od warunków pogodowych.

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses; scarf; umbrella;

Let’s go out! Splash!

 • utrwala i poszerza słownictwo z całego
  działu w zabawach twórczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych
 • używa słownictwa związanego z pogodą
  w naturalnym kontekście przygotowania tablicy pogodowej
 • śpiewa piosenkę tematyczną  Let’s Go Out!

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses; scarf; umbrella;

Let’s go out!; Splash!

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny