Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu

Biblioteka

MOTTO BIBLIOTEKI:

„Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga”.

Janusz Korczak

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIATEK
----------------------- --------------- 8.00 - 8.35 ---------------- -----------
---------------------- 10.30 - 11.25 9.40 - 10.25 10.30 - 11.25 -----------
---------------------- 12.35 - 13.25 11.20 - 12.25 ------------------ 10.30 - 13.15
14.20 - 16.00 14.20 - 16.00 14.20 - 16.00 13.20 - 15.30 ----------------

 


REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII

COVID-19

od 1 września 2020 r.

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.

 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje/dezynfekuje ręce.

 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość - rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.

 4. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia – co godzinę.

 5. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

 6. Przed wejściem do biblioteki szkolnej umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających - w bibliotece może przebywać w danym czasie tylko jeden uczeń.

 7. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.

 8. Bibliotekarz przyjmuje zapisy na książki. Czytelnik rezerwuje książki poprzez specjalną skrzynkę korespondencyjną, która znajduje się przed przedsionkiem biblioteki i odbiera je w wyznaczonym dniu. Informacje o terminie odbioru książek bibliotekarz przekazuje uczniowi osobiście w formie ustnej.

 9. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

 1. Zwracane książki odkładane są przez bibliotekarkę na wyznaczone miejsce (zabezpieczony

  karton). Odizolowane egzemplarze oznaczane są datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania na minimum 2 dni.

 2. Po przyjęciu książek od czytelnika bibliotekarka dezynfekuje ręce oraz blat, na którym leżały

  książki.

 3. W czytelni może jednocześnie przebywać 5 osób. Są one zobowiązane do zachowania bezpiecznego dystansu poprzez zajęcie co drugiego miejsca przy stolikach.

 4. Uczniowie klas 1-3 do biblioteki przychodzą z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 3. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, a torby szkolne przed salą biblioteczną.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
 5. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.
 6. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 8. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 9. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 10. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.
 12. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach i pomaga w doborze literatury.
 13. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 14. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję, o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).
 15. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego
 16. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest powiadomić o tym Bibliotekę.

KSIĄŻKA

Witam cię kartek szelestem, 
Tytułem na pierwszej stronie, 
witam! 
Bo po to przecież jestem, 
Żebyś mnie ujął w dłonie 
I czytał!

Kiedy jesz obiad - na zdrowie! 
Gdy chcesz się bawić - baw się! 
Ja ci nie bronię! 
Ale gdy chcesz mieć opowieść 
O wszystkim, co najciekawsze - 
Ja ci się skłonię!

Kiedy ci smutno będzie, 
Kiedyś samotny, chory; 
Bez przyjaciela - 
Ja z tobą pójdę wszędzie, 
Poprzez zimowe wieczory, 
W kraje wesela.

Będziesz wraz ze mną oglądać 
Baśnie i cuda, i dziwy 
Na końcu świata 
Po niebie, po morzach, i lądach 
jako te ptaki szczęśliwe 
będziemy latać.

Nigdy ci się nie znudzi! 
Wędrówki po każdej kartce 
Nie są tak straszne. 
Przygody innych ludzi. 
Są przecież nie mniej warte 
Niż twoje własne.

Ja cię bez trudu nauczę 
Tego, co przydać się może 
Choćby po latach paru. 
Ja tobie słowem, jak kluczem, 
Cudowny sposób otworzę 
pałace czarów.

 Edward Szymański

 

ZALETY KSIĄŻKI

 

1. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo.
    Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.

2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam 
    pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza
    naszą świadomość i nasz świat.

3. Książka pobudza fantazję, uczy budować
    obrazy w wyobraźni.

4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie,
    technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się
    czegoś więcej.

5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas
    umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.

6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji.
    Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać
    nowe możliwości.

7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do
    dalszych przemyśleń.

8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne,
    a co nie, co dobre, a co złe.

9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu
    zależności.

10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną
      odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron.
     Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.

11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy
      myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia
      nasze poczucie własnej wartości.12. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej
      epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią
      się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega
      uprzedzeniom.

13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą
      i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo
      i nie trzeba podłączać jej do prądu.

14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy
      wspólne doświadczenia i punkty  odniesienia.

15. Dobra książka, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom
      i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.

16. Książka to pierwsze spotkanie z literaturą - nieograniczonym światem,
      z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo
      ważne spotkanie, gdyż jeśli nie zostanie zmarnowane,
      pokaże, ile może dać dobra literatura.

17. Literatura wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom,
      ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom,
      księgarzom, bibliotekarzom...  Literaturę można również eksportować,
      przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.

                                                                                                      Na podstawie tekstu: Siedemnaście zalet książki dla dzieci. Biblioteka w Szkole 2000 nr 2 s. 22

 

 

Głośne czytanie dziecku:

 • Buduje mocną więź z rodzicami
 • Wzmacnia samouznanie i poczucie własnej wartości dziecka, dziecko czuje się ważne i kochane, coraz bardziej kompetentne
 • Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, rozwija wrażliwość i empatię
 • Pomaga dziecku poradzić sobie z różnymi lękami, oswoić nowe, trudne sytuacje
 • Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne. 
 • Wspiera w rozwoju i wychowaniu
 • Poszerza wiedzę ogólną, rozbudza zainteresowania i rozwija wyobraźnię
 • Rozwija wrażliwość i empatię, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie
 • Uczy myślenia (w tym matematycznego), poprawia koncentrację
 • Sprzyja szybkiemu samodzielnemu mówieniu, a później pisaniu i czytaniu, rozbudowuje słownictwo
 • Niezwykle stymuluje rozwój mózgu
 • Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera
 • Kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy
 • Tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa
 • Daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu 
 • Uczy nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów
 • Niezwykle stymuluje rozwój mózg 
 • Jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka.

 

ZŁOTA LISTA

książek polecanych do czytania dzieciom

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

 

Do czytania dzieciom wybierajmy książki:

 • adresowane do dziecka, zrozumiałe i ciekawe dla niego,
 • dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju,
 • napisane lub tłumaczone piękną polszczyzną,
 • kształtujące postawę optymizmu i pozytywne nastawienie do świata,
 • promujące wzorce właściwych postaw i zachowań.

Kategorie wiekowe oznaczają sugerowany dolny przedział wieku dziecka przy czytaniu mu na głos.

 

Wiek 0 - 4 lata:

 

Marta Bogdanowicz (opracowanie) - Rymowanki - przytulanki

Paulette Bourgeois, Brenda Clark - seria o Franklinie

Jan Brzechwa - Wiersze i bajki

Gilbert Delahaye - seria o Martynce

Danuta Gellnerowa – Cukrowe miasteczko

Anita Głowińska – Kicia Kocia (seria)

Dimiter Inkiow - Ja i moja siostra Klara (seria)

Czesław Janczarski - Miś Uszatek; Gdzie mieszka bajeczka; O smoku Wawelskim

Janosch - Ach, jak cudowna jest Panama (seria)

Astrid Lindgren - Lotta z ulicy Awanturników

Hanna Łochocka – O wróbelku Elemelku (seria)

Maria Marjańska-Czernik – Wypożyczalnia babć

Sam McBratney - Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham

Nele Most, Annet Rudolph - Wszystko moje; Co wolno, a czego nie wolno

Sven Nordqvist – Kiedy mały Findus się zgubił (seria)

Beata Ostrowicka - Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkole; Ale ja tak chcę!

Joanna Papuzińska - Śpiące wierszyki

Eliza Piotrowska – Bajka o drzewie; Bajka o słońcu

Renata Piątkowska - Opowiadania z piaskownicy

Annie M.G. Schmidt – Julek i Julka (seria)

Małgorzata Strzałkowska – Zielony, żółty, rudy, brązowy

Julian Tuwim - Wiersze dla dzieci

Wojciech Widłak - Pan Kuleczka (seria)

 

 

Wiek 4-6 lat:

 

Florence Atwater, Richard Atwater - Pan Popper i jego pingwiny ●

Hans Christian Andersen - Baśnie

Wiera Badalska – Ballada o kapryśnej królewnie ●

Liliana Bardijewska – Zielony Wędrowiec; Moje - nie moje

Grażyna Bąkiewicz - Kosmiczni odkrywcy - Franio i jego babcia #

Ivona Březinová - Cukierek dla dziadka Tadka

Marcin Brykczyński – zbiory: Jedna chwilka, uczuć kilka; Co się kryje w sercu na dnie; 12 kolorów;12 miesięcy

Jan Brzechwa – Pan Drops i jego trupa ●

Wanda Chotomska – Wiersze; Pięciopsiaczki

Carlo Collodi - Pinokio

Vaclav Ćtvrtek - Bajki z mchu i paproci; O gajowym Chrobotku ●; Podróże furmana Szejtroczka ●

Iwona Czarkowska – Biuro zagubionych zabawek #

Barbara Gawryluk - Dżok, legenda o psiej wierności

Dorota Gellner – zbiory: Przedszkolakom; Czarodziejski świat; Ziewnik; Wiersze dla dzieci 2

Eva Janikovszky – Gdybym był dorosły

Czesław Janczarski – Jak Wojtek został strażakiem

Grzegorz Janusz – Misiostwo świata #

Hanna Januszewska – O Pleciudze ●

Roksana Jędrzejewska-Wróbel – Sznurkowe historie, Maleńkie Królestwo królewny Aurelki, Florka (seria)

Kęstutis Kasparavičius – Mała zima

Maria Krueger – Apolejka i jej osiołek

Lucyna Krzemieniecka - O Jasiu Kapeluszniku ●

Tadeusz Kubiak – Wiersze na dzień dobry

Åsa Lind – Piaskowy Wilk

Astrid Lindgren - Pippi Pończoszanka; Emil ze Smalandii ●

Hugh Lofting - seria o Doktorze Dolittle

Beata Majchrzak - Opowieść o błękitnym psie, czyli o rzeczach trudnych dla dzieci #

Kornel Makuszyński - Przygody Koziołka Matołka

Małgorzata Musierowicz - Znajomi z zerówki

Alan A. Milne - Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka

Pija Lindenbaum - Nusia i bracia łosie (seria)

Łukasz Olszacki - Bajka o tym, jak błędny rycerz nie uratował królewny, a smok przeszedł na wegetarianizm #

Joanna Papuzińska – zbiory: Pims, którego nie ma; Wierszyki domowe, Król na wagarach; Pod bajdułem;

Renata Piątkowska - Na wszystko jest sposób #; Nie ma nudnych dni

Gianni Rodari - Bajki przez telefon (w tym Historyjki o Alicji, która zawsze wpadała w kłopoty);

Zofia Rogoszówna – Dzieci Pana Majstra ●

Tomasz Samojlik – Żubr Pompik. Tropy na śniegu (seria); Nauczę cię pływać, moja wyderko

Ulf Stark – Cynamon i Trusia. Wiersze o złości i radości (seria); Jak tata pokazał mi wszechświat

Małgorzata Strzałkowska - Leśne Głupki; Wiersze do poduchy, Wyliczanki z pustej szklanki

Anna Świrszczyńska – Dziwny tygrys ●; O chciwym Achmedzie ●

Julian Tuwim – Pan Maluśkiewicz i wieloryb ●

Emilia Waśniowska – Kiedy słychać ptaki

Danuta Wawiłow – Wiersze

Max Velthuijs - Żabka i obcy

Katarzyna Ziemnicka - Wielka wyprawa pirata Nata #

 

 

Wiek 6 - 8 lat:

 

Heather Amery - Mity greckie dla najmłodszych

Ludwig Bemelmans – Madeline w Paryżu

Marcin Brykczyński - Ni pies, ni wydra; 8 podziękowań, Czarno na białym; Skąd się biorą dzieci; Czary

Jan Brzechwa - Pchła Szachrajka; Szelmostwa Lisa Witalisa; Baśń o korsarzu Palemonie ●

Sebastian Cichocki – S.Z.T.U.K.A. Szalenie zajmując twory utalentowanych i krnąbrnych artystów

Wanda Chotomska - Wanda Chotomska dzieciom

Jerzy Ficowski – Gałązka z drzewa słońca; Syrenka; Tęcza na niedzielę (i inne wiersze)

Dorota Gellner – Krawcowe; Zając

Hanna Gill-Piątek, Henryka Krzywonos - Bieda. Przewodnik dla dzieci

Kamil Giżycki - Wielkie czyny szympansa Bajbuna Mądrego ●

Frances Hodgson Burnett - Mała księżniczka

Stiana Hole - Lato Garmanna

Tove Jansson - seria o Muminkach

P.P.Jerszow – Konik Garbusek

Roksana Jędrzejewska-Wróbel – Kosmita

Grzegorz Kasdepke – Detektyw Pozytywka

Erich Kästner - 35 maja ● Mania czy Ania

Ludwik Jerzy Kern - Wiersze dla dzieci; Ludwik Jerzy Kern dzieciom; Ferdynand Wspaniały ●

Astrid Lindgren - Dzieci z Bullerbyn; Mio, mój Mio

Katarzyna Marciniak – Moja pierwsza MITOLOGIA

W. Markowska, A. Milska - Baśnie z dalekich wysp i lądów ●

Daniel Mizieliński, Aleksandra Machowiak - D.O.M.E.K.; MAPY

Edith Nesbit – Pięcioro dzieci i coś; Historia Amuletu; Feniks i dywan

Anna Onichimowska - Najwyższa góra świata

Grey Owl - Przygody Sajo i małych bobrów ●

Joanna Papuzińska – Asiunia; Nasza mama czarodziejka; zbiory: Król na wagarach; Wędrowne wierszyki;

Roman Pisarski – Wyrwidąb i Waligóra ●

Otfried Preussler – Malutka czarownica

Józef Ratajczak – zbiór wierszy: Miasteczko z plasteliny; W samo południe; Idzie wiosna; Chwile z motylem

Gianni Rodari – Interesy Pana Kota; Opowieść o Cebulku, Gelsomino w kraju kłamczuchów 3

Michał Rusinek – Wierszyki domowe; Wierszyki rodzinne

Igor Sikirycki – Jak drwal królem został ●

Ulf Stark – Czy umiesz gwizdać, Joanno?

Małgorzata Strzałkowska - Rady nie od parady; Wiersze, że aż strach; Gimnastyka dla języka

Barbara Tylicka - Generał Ciupinek

Danuta Wawiłow, Oleg Usenko – Bajka o stu królach Lulach ●

Anne Cath. Westly - 8+2 i ciężarówka ●; 8+2 i domek w lesie

Piotr Wojciechowski – Z kufra Pana Pompuła; Bajki żółtego psa

Praca zbiorowa - Śpiewająca Lipka. Baśnie Słowian Zachodnich

 

 

Wiek 8-10 lat:

 

Edmund de Amicis – Serce (w nowej wersji językowej z kolekcji „Cała Polska czyta dzieciom”) ●

Zbigniew Batko – Z powrotem, czyli fatalne skutki niewłaściwych lektur

Paweł Beręsewicz – Czy wojna jest dla dziewczyn?; Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek; Noskawery #

Marcin Brykczyński – W każdym z nas są drzwi do nieba; Jak się nie bać ortografii; Z deszczu pod rynnę;

Frances Hodgson Burnett - Tajemniczy ogród

J. Canfield, M. i P. Hansen, I. Dunlap - Balsam dla duszy dziecka

Andrew Clements - Fryndel

Iwona Chmielewska – Pamiętnik Blumki

Anna Czerwińska-Rydel - W podróży ze skrzypcami

Roald Dahl – Matylda ●

Andrzej Grabowski – Zenek i mrówki

Anna Kamieńska - Książka nad książkami ●

Rudyard Kipling - Księga dżungli

Eric Knight - Lassie, wróć!

Jan Izydor Korzeniowski – Chłopcy z zielonych stawów

Astrid Lindgren - Bracia Lwie Serce; Rasmus i włóczega;

Clive Staples Lewis - Opowieści z Narnii

Andrzej Maleszka – Magiczne drzewo (seria)

Olga Masiuk – Lenka, Fryderyk i podróże #; Tydzień Konstancji

Lucy M. Montgomery - Ania z Zielonego Wzgórza (seria)

Anna Onichimowska - Dzień czekolady #

Ida Pierelotkin - Ala Betka #

Sempe, Gościnny - seria o Mikołajku

Renata Piątkowska – Wszystkie moje mamy; Hebanowe serce #

Gianni Rodari – Był sobie dwa razy baron Lamberto

Katarzyna Ryrych - Koniec świata nr 13 #

Barbara Stenka – Masło przygodowe #

Małgorzata Strzałkowska - Zbzikowane wierszyki łamiące języki, Pejzaż z gżegżółką

Katarzyna Terechowicz, Wojciech Cesarz – Pamiętnik grzecznego psa #

Mark Twain - Przygody Tomka Sawyera; Przygody Hucka, Królewicz i żebrak

Emilia Waśniowska – Pamiątki Babuni;

Marcin Wicha – Klara. Słowo na szy…

Martin Widmark – Biuro detektywistyczne Lassego i Mai (seria)

Rafał Witek - Klub latających ciotek #

Piotr Wojciechowski – Poniedziałek, którego nie było

Wiktor Woroszylski – Cyryl, gdzie jesteś?

 

 

Wiek 10-12 lat:

 

Francesco d'Adamo - Iqbal

Paweł Beręsewicz – A niech to czykolada #

Paweł Beręsewicz, Wojciech Cesarz, Barbara Kosmowska, Andrzej Maleszka, Katarzyna Ryrych, Katarzyna Terechowicz – Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach

Monika Błądek – Szary #

Charles Dickens - Oliver Twist; Opowieść wigilijna

Michael Ende – Momo ● Niekończąca się historia

Antoine de Saint - Exupery - Mały Książe

Andrzej Grabowski – Wojna na pięknym brzegu

Ewa Grętkiewicz - Dostaliśmy po dziecku #

Joanna Jagiełło – Zielone martensy # Torill Thorstad Hauger - Sigurd, syn Wikinga 4

Astrid Lindgren - Ronja, córka zbójnika

Katarzyna Majgier - Niedokończony eliksir nieśmiertelności #

Witold Makowiecki – Diossos ●; Przygody Meliklesa Greka

Ferenc Molnar - Chłopcy z Placu Broni

Małgorzata Musierowicz – Jeżycjada (seria)

Jerzy Niemczuk - Opowieść pod strasznym tytułem

Zuzanna Orlińska - Ani słowa o Zosi #

Ferdynand Ossendowski - Słoń Birara ●

Magda Papuzińska – Wszystko jest możliwe

Katherine Paterson - Most do Terabithii ●

Renata Piątkowska – Która to Malala?

Michel Piquemal - Bajki filozoficzne ●

Katarzyna Pranić – Ela-Sanela #

Katarzyna Ryrych - O Stephenie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podpodłogowych #

Eric Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża; Dziecko Noego

Lemony Snicket - Seria niefortunnych zdarzeń

Jerry Spinelli – Kraksa ●

Marcin Szczygielski – Czarny Młyn # (Grand Prix), Arka czasu # (Grand Prix) J.R.R. Tolkien - Hobbit

José Mauro de Vasconcelos - Moje drzewko pomarańczowe ●

Emilia Waśniowska – Oswajam strach

Jean Webster - Tajemniczy opiekun; Kochany Wrogu

Maciej Wojtyszko – Bromba i inni (i cała seria o Brombie)

Juliusz Verne - Tajemnicza wyspa (i wszystkie inne książki tego autora)

 

Wiek 12-14 lat:

 

Antologia pod red. Grzegorza Leszczyńskiego - Po schodach wierszy

H. Jackson Brown, Jr. - Mały poradnik życia

J. Canfield, M.V. Hansen, K. Kirberger - Balsam dla duszy nastolatka

Paulo Coehlo - Alchemik

Arthur Conan Doyle - Pies Baskerville'ów

Ursula K. le Guin - Czarnoksiężnik z Archipelagu ● (i cały cykl Ziemiomorze)

Géza Hegedüs – Żeglarz z Miletu

Barbara Kosmowska - Pozłacana rybka #; Sezon na zielone kasztany #

Leena Krohn - Pelikan. Opowieść z miasta (T - książka trudna, dla wyrobionych czytelników)

Maciej Kuczyński – Zdobywca; Gwiazdy suchego stepu

Harper Lee - Zabić drozda ●

Joanna Rudniańska – Kotka Brygidy

Katarzyna Ryrych – Wyspa mojej siostry #

Marcin Szczygielski – Teatr niewidzialnych dzieci # Dorota Terakowska - Córka czarownic

Anika Thor - Prawda czy wyzwanie

J.R.R. Tolkien - Władca pierścieni

Beata Wróblewska - Jabłko Apolejki #

książki faktograficzne i popularnonaukowe

Edward de Bono - Naucz się myśleć kreatywnie

Tony Buzan - Rusz głową

 

Wiek 14 -16 lat:

 

Pierre Boulle - Most na rzece Kwai

Anna Frank - Dziennik

Francis Scott Fitzgerald - Wielki Gatsby

Ruben Gallego - Białe na czarnym

Victor Hugo - Nędznicy

Leszek Kołakowski - 13 bajek z królestwa Lailonii (...) i inne bajki

Alice Kuipers – Życie na drzwiach lodówki

Yann Martel - Życie Pi

Ewa Nowak – Bardzo biała wrona

Anna Onichimowska – 10 stron świata

Amos Oz - Jak uleczyć fanatyka

Bolesław Prus - Faraon 5

Nevil Shute – Ostatni brzeg

Leonie Swann – Sprawiedliwość owiec; Triumf owiec

ks. Jan Twardowski - Wiersze

Władysław Bartoszewski - Warto być przyzwoitym

książki faktograficzne i popularnonaukowe

Dr Susan E. Brown, Larry Trivieri Jr. – Przewodnik odkwaszania organizmu

Sephen R. Covey - 7 nawyków skutecznego działania *

Atul Gawande – Potęga checklisty. Jak opanować chaos i zyskać swobodę w działaniu

Malcolm Gladwell – Punkt przełomowy; Poza schematem

Chip Heath, Dan Heath - Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić

Spencer Johnson - Kto zabrał mój ser?

Daniel Pink - Całkiem nowy umysł

Ron Potter-Efron - Życie ze złością *

 

 

Wiek powyżej 16 lat:

 

Karen Blixen - Pożegnanie z Afryką; Uczta Babette

Dalajlama, Howard C. Butler - Sztuka szczęścia

Guareschi - Don Camillo i jego trzódka

Zbigniew Herbert - Martwa natura z wędzidłem; Barbarzyńca w ogrodzie; Pan Cogito

Khaled Hosseini - Chłopiec z latawcem; Tysiąc wspaniałych słońc

Ryszard Kapuściński – Cesarz; Imperium

Mario Vargas Llosa – Rozmowa w katedrze (i inne tytuły tego autora)

Gabriel Garcia Marquez – Sto lat samotności (i inne tytuły tego autora)

George Orwell - Folwark Zwierzęcy

Mariusz Szczygieł – Gottland

Wisława Szymborska – Wiersze

Liao Yiwu - Prowadzący umarłych

książki faktograficzne i popularnonaukowe

Nathaniel Branden - 6 filarów poczucia własnej wartości *

Nicolas Carr – Płytki umysł

Erich Fromm - Sztuka miłości; Mieć czy być *

Daniel Goleman - Inteligencja emocjonalna*; Inteligencja społeczna

Leszek Kołakowski - Mini wykłady o maxi sprawach

M. Scott Peck - Drogą mniej uczęszczaną *

Daniel Pink - Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację

Bruce Perry – O chłopcu wychowywanym jak pies

Manfred Spitzer – Cyfrowa demencja*

 

● książki z kolekcji „Cała Polska czyta dzieciom” wydanej wspólnie z tygodnikiem „Polityka”

# - książki nagrodzone w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren organizowanym przez Fundację

T - książka trudna, dla wyrobionych czytelników

* proponujemy, by książki opatrzone gwiazdką najpierw przeczytać/przejrzeć samemu i dokonać wyboru fragmentów, zanim zaczniemy czytać dziecku, ponieważ oprócz uniwersalnych treści mogą one zawierać rozdziały lub akapity związane z realiami innej kultury, które nie zawsze są interesujące lub zrozumiałe dla dziecka.

"Złota Lista" książek do czytania dzieciom jest dziełem Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom". Złota Lista Fundacji została przedrukowana ze strony internetowej www.calapolskaczytadzieciom.pl.

Lista książek nt. rozwoju dzieci, wychowania oraz świata, w którym żyjemy, polecanych rodzicom i wychowawcom przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”:

Daniel Amen – Zadbaj o mózg

Joel Bakan – Dzieciństwo w oblężeniu. Łatwy cel dla wielkiego biznesu Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą

Steve Biddulph – Wychowywanie chłopców; Wychowywanie dziewcząt

Ross Campbell, Gary Chapman – Sztuka okazywania miłości dzieciom

Nicholas Carr – Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg

Gail Dines – Pornoland. Jak skradziono naszą seksualność

Francois Dumesnil – Pytania odpowiedzialnych rodziców

Lise Eliot – Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł dziecka w pierwszych pięciu latach życia,

Susan Forward – Toksyczni rodzice

Erich Fromm - Sztuka miłości; Mieć czy być

Atul Gawande – Potęga checklisty. Jak opanować chaos i zyskać swobodę w działaniu

Malcolm Gladwell – Punkt przełomowy; Poza schematem

Daniel Goleman – Inteligencja emocjonalna; Inteligencja społeczna

Allan Guggenbuhl – Kryzys małego macho

Chip Heath, Dan Heath – Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić

Carl Honoré – Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój

Jesper Juul – Twoje kompetentne dziecko; „NIE” z miłości; Twoja kompetentna rodzina

Jackson Katz – Paradoks macho

Dan Kindlon, Michael Thompson – Sposób na Kaina

Evelin Kirkilionis – Więź daje siłę. Emocjonalne bezpieczeństwo na dobry początek

Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska – Z dzieckiem w świat wartości; Wychowanie przez czytanie

Martin Large – Zdrowe dzieciństwo bez telewizora i komputera

Jean Liedloff – W głębi kontinuum

Ricki Linksman – W jaki sposób szybko się uczyć

Dawna Markova, Anne Powell – Twoje dziecko jest inteligentne

Alice Miller – Zniewolone dzieciństwo; Dramat udanego dziecka; Gdy runą mury milczenia

Elaine Morgan – Pochodzenie kobiety; Pochodzenie dziecka. Ewolucja człowieka z innego punktu widzenia

Lanna Nakone – Każde dziecko myśli inaczej

Sue Palmer – Toksyczne dzieciństwo; Detoksykacja dzieciństwa

Reiner Patzlaff – Zastygłe spojrzenie

Daniel Pennac – Jak powieść

Bruce Perry, Maia Szalavitz – O chłopcu wychowywanym jak pies

Daniel H. Pink – Całkiem nowy umysł; Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację

Mary Pipher – Ocalić Ofelię

Nail Postman – Zabawić się na śmierć

Ron Potter-Effron – Życie ze złością

Anthony Rao, Michelle Seaton – Tacy są chłopcy

Manfred Spitzer – Cyfrowa demencja; Jak uczy się umysł;

Natasha Walters – Żywe lalki. Powrót seksizmu

Richard Wilkinson, Kate Picket – Duch równości

Michael Winterhoff – Twoje dziecko nie musi być tyranem

Philip Zimbardo, Nikita Coulombe – Gdzie ci mężczyźni?

Marzena Żylińska – Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi

Warszawa, styczeń 2017 r.

 

Złota Lista Fundacji została przedrukowana ze strony internetowej www.calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista. Fundacja wyraża zgodę na publikowanie Złotej Listy wyłącznie w wersji oryginalnej (bez dopisywania/usuwania tytułów) i pod warunkiem podania autorstwa Fundacji.

 

 

 

Z życia biblioteki

 

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Książki naszych marzeń”, w ramach którego pozyskała fundusze na zakup nowości wydawniczych. Po przeprowadzeniu ankiety czytelniczej wśród uczniów, zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców oraz skonsultowaniu planowanego zakupu nowości z Gminną Biblioteką Publiczną w Świerklańcu zakupiono 80 książek. Dzięki temu programowi zwiększono w bibliotece szkolnej ofertę czytelniczą. Nasi uczniowie mogą teraz czytać atrakcyjne dla nich nowości beletrystyczne odpowiadające potrzebom współczesnego ucznia, bliskie jego doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata, dostosowane do wrażliwości i wieku dziecka, promujące wzorce właściwych postaw i zachowań, rozbudzające ciekawość, rozwijające zainteresowania, zachęcające do czytania. Szkoła może dzięki temu promować i upowszechniać czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijać kompetencje czytelnicze. Duży wzrost czytelnictwa, który nastąpił w ubiegłym roku szkolnym dzięki uczestnictwu szkoły w w/w programie  nadal jest zauważalny. W ramach realizacji programu szkoła/biblioteka szkolna podjęła szereg różnorodnych działań, m.in.: ścisłą współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Świerklańcu (uczestnictwo uczniów w spotkaniach z autorami książek dla dzieci, zajęciach i warsztatach bibliotecznych), organizację wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów (Miesiąc Głośnego Czytania, Drzewko Czytającej Sowy, happening czytelniczy ulicami Orzecha , Rodzinny Rajd Rowerowy z Książką), realizację projektów edukacyjnych („Mój ulubiony bohater literacki”, Dzień Postaci Literackich, „Pamiętniki Mola Książkowego”), przeprowadzenie wielu szkolnych konkursów bibliotecznych i czytelniczych.

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do kolejnego rządowego programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Wniosek naszej placówki został przyjęty, w związku z czym będziemy mogli zakupić nowe książki za 5 tysięcy złotych.

W ramach działań rozwijających wrażliwość kulturową uczniów bibliotekarka zorganizowała w I okresie bieżącego roku szkolnego dwa wyjazdy dzieci klas starszych do teatru na przedstawienia oparte na lekturach szkolnych: „Mikołajek”, „Ten obcy”. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz akcji „Czytanie w bibliotekach” bibliotekarka czytała uczniom książki.

Pomieszczenie biblioteki zostało zmodernizowane poprzez przestawienie niektórych mebli, co pozwoliło zwiększyć powierzchnię przeznaczoną na czytelnię. W bibliotece zainstalowano również dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, dzięki czemu uczniowie będą mogli wyszukiwać potrzebne informacje na lekcje czy do zadań domowych, korzystając z różnych źródeł.

 Uczniowie bardzo chętnie przychodzą do biblioteki. Jest ona dla nich przyjaznym miejscem wypoczynku i relaksu psychicznego, w którym mogą nie tylko wypożyczyć książki, czy w ciszy poczytać, ale także przygotować się do lekcji, odrobić zadanie domowe, korzystając z jej zasobów, czy też porozmawiać z bibliotekarką o swoich problemach.  

 

Tytuł „Najlepszego czytelnika” w I okresie roku szkolnego 2016/2017 zdobyli:

 • w kategorii klas starszych – Dominik Jon
 • w kategorii klas młodszych – Kevin Szołtysik

Książki naszych marzeń

Utworzono dnia 29.03.2017, 11:30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny