Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu

Klub Wędrowniczek

Szkolny Klub Turystyczny WĘDROWNICZEK

Problematyka poznania swego kraju podjęta została już przez Komisję Edukacji Narodowej w latach 1773-1794. Już wówczas współpracownik tej Komisji - Józef Minasowicz tak powiedział: "Świat takich nauczycieli chwalił i chwali, którzy ucząc chodzili, a chodząc nauczali" .Wieloletnie doświadczenia ze współpracy z dziećmi stały się dla mnie motywacją do założenia Klubu Turystycznego ”Wędrowniczek” i opracowania programu tego klubu.     Krajoznawstwo, stanowiąc kompleksową wiedzę o kraju, jest swoistą szkołą wychowania patriotycznego a opracowany program ma spełniać funkcję pomocniczą w realizacji programów nauczania poszczególnych przedmiotów m.in.  przyrody, wychowania fizycznego.  Jest niezwykle ważne, aby dzieci w wieku 10-13 lat dostrzegały związki pomiędzy nauką a innymi dziedzinami życia kulturalnego. Zainteresowania uczniów pozwoliły na umieszczenie w programie takich treści, które uwzględniałyby ich potrzeby w dążeniu do poznania siebie, kolegów, najbliższej okolicy, miasta i regionu.

                     CELE POZNAWCZO – KSZTAŁCĄCE:

 • Poznanie dziedzictwa kulturowego własnego miejsca zamieszkania, regionu pod kątem zabytków i innych ciekawych miejsc.
 • Wzbudzanie zainteresowania własnym regionem z perspektywy tradycji, współczesności i przyszłości.
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do uprawiania różnych dyscyplin turystyki np. pieszej, rowerowej.
 • Łączenie wiedzy zdobytej w szkole na lekcjach z praktyką np. posługiwanie się mapą, organizacja turniejów sportowych, gier i zabaw na świeżym powietrzu  itp.
 • Świadome ukierunkowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych na powtórzenie i pogłębienie wiedzy już posiadanej.
 • Rozwój zdolności obserwacyjnych i dostrzeganie zjawisk przyczynowo-skutkowych.
 • Poznanie sposobów aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
 • Opanowanie przez uczniów wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny w czasie różnych imprez turystycznych oraz udzielania pierwszej pomocy.

CELE WYCHOWAWCZE:

 • Rozwijanie zamiłowania do turystyki, czynnego wypoczynku, zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 • Kształtowanie osobowości poprzez ukazywanie wartości wynikających z przebywania w świecie przyrody,  kultury, sportu.
 • Zaspokajanie potrzeb kulturalnych, budowanie wrażliwości i poczucia piękna, dążenie do rozwoju emocjonalnego i estetycznego.
 • Kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do kraju ojczystego, do dziedzictwa kulturowego własnego regionu.
 • Uczulenie na zdrowy tryb życia.
 • Uczulenie na problem ochrony środowiska naturalnego, szczególnie obszarów leśnych.
 • Integracja dzieci z innych szkół  gmin sąsiadujących np.: podczas sparingów sportowych.
 • Tworzenie postaw otwartych na współdziałanie w ramach grupy i kulturę bycia.

CELE SPORTOWO – ZDROWOTNE:

 • Propagowanie wysiłku fizycznego przy różnych czynnościach w czasie imprez turystycznych np. marsze, biegi.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez np. jazdę na rowerze.
 • Zachęcanie do współzawodnictwa np. w ramach zabaw, gier rekreacyjnych i marszach na orientację.
 • Propagowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 • Kształtowanie prawidłowej sylwetki młodych ludzi.
 • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.

     Do tej pory odbyliśmy kilka wycieczek pieszych do parku świerklanieckiego pod hasłem „Szlakiem zabytków gminy Świerklaniec – na sportowo!” oraz dwie wycieczki górskie:

- Beskid Mały – Magurka , Czupel (najwyższy szczyt Beskidu Małego).

-Beskid Śląski – Skrzyczne (najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego) przejście do Ostrego przez Skałę Malinowską.

     Najbliższe plany to:

- wyprawa zimowa – Beskid Śląski –Soszów , Czantoria .

-wyprawa wiosenna – Jura Krakowska Północna –Mirów , Bobolice.

 

                                                    ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!! – DANUTA GAŁĘZIOK, ANNA SIWAKOWSKA- NOWIK

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny